Rejestracja trwa do 2 grudnia

Wrocław Type Forum to międzynarodowa konferencja poświęcona współczesnemu projektowaniu krojów pisma i typografii. Łączymy refleksję na poziomie akademickim z działalnością projektową. Wątki historyczne będą przeplatać się ze współczesnymi i inspirować do myślenia o przyszłości. Wrocław Type Forum to miejsce spotkania i dyskusji. Hasło konferencji „Kaligrafia–Liternictwo–Typografia” podpowiada, że interesuje nas litera w różnych kontekstach projektowania graficznego. Działanie analogowe wciąż jest źródłem nowych form i ważną podstawą opracowań cyfrowych. Zapraszamy projektantów, wykładowców, badaczy, studentów i entuzjastów.

Prelegenci

Adam Twardoch

Dyskusja z Adamem Twardochem moderowana przez Rene Wawrzkiewicza (PGDAwards) na temat: „Fonty, licencje, rynek”

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Adam Twardoch jest dyrektorem produktów w firmie FontLab tworzącej cyfrowe narzędzia liternicze. Specjalizuje się w wielojęzycznej typografii cyfrowej i regularnie pracuje jako konsultant dla MyFonts, Monotype, Google, Adobe i wielu innych domów typograficznych. Jest współautorem krojów Lato (projektu Łukasza Dziedzica) i Milka (projektu Botio Nikoltcheva) i jednym z twórców wariacyjnych i kolorowych rozszerzeń formatu fontów OpenType. Był redaktorem kilku polskich wydań książek o typografii dla d2d.pl, regularnie wykłada i prowadzi warsztaty. Przez lata był członkiem Zarządu międzynarodowej organizacji typograficznej ATypI, jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX (GUST). Mieszka i pracuje w Warszawie i Berlinie.

Nikola Djurek

Polityczne kroje i litery

 WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Nikola Djurek jest projektantem krojów pisma urodzonym w Chorwacji. Studiował w Chorwacji, we Włoszech i w końcu na podyplomowych studiach magisterskich TypeMedia w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze. Obronił doktorat w obszarze grafiki i projektowania krojów pisma. Jest twórcą cyfrowego domu typograficznego Typonine, a jego kroje pisma zostały docenione na arenie międzynarodowej za jakość i innowacyjność. Nikola, po dziesięciu latach współpracy z Peterem Biľakiem, dołączył do Typoteque w roli partnera w 2016 roku. Nikola wykłada w Akademii Sztuki – DVK, na Uniwersytecie w Splicie oraz na Uniwersytecie w Zagrzebiu, na Wydziale Designu.

Riccardo Olocco

Historyczne źródła współczesnego projektowania pisma

 WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Projektowanie krojów pisma jest prawdopodobnie jednym z najbardziej konserwatywnych rzemiosł, mimo że zarówno narzędzia i metody produkcji krojów pisma, jak i cała idea pisma zmieniły się radykalnie. Współczesne formy liter są jednak relatywnie podobne do tych, które używano pięć wieków temu. Projektowanie pisma jest zakorzenione w przeszłości. Kroje pisma odnoszą się do historycznych modeli i często są imitacjami – w różnych stopniach bliskości – krojów wyprodukowanych przy użyciu odmiennej technologii. Przeszłość może być jednak niekończącym się archiwum, a wzięcie jej szczypty lub wybranych składników może nam pomóc w nowych projektach.
W wykładzie przedstawię dwa moje kroje: Zenon (2015) i Sole Sans (2018, we współpracy z Luciano Perondim). Pomimo badania przeszłości, którym te kroje są podszyte, nie są one cyfrowymi rekonstrukcjami żadnego istniejącego kroju. Oba projekty są współczesne, ale zakorzenione w historii.

Jestem projektantem krojów pisma i członkiem CAST – Cooperativa Anonima Servizi Tipografici. Oprócz projektowania, pracuję nad doktoratem na Uniwersytecie w Reading, na Wydziale Typografii i Projektowania Graficznego. Moje badanie obejmuje XV-wieczne antykwy weneckie. Łączę stosowanie wiedzy bibliograficznej z analizą form literniczych. W 2014 roku podjąłem studia na kursie magisterskim na Uniwersytecie w Reading, gdzie zaprezentowano mi kroje pisma obsługujące poza-łacińskie obszary językowe. Zakochałem się w skrypcie Bengali. Zanim to nastąpiło, od lat 90. XX wieku realizowałem zlecenia w zakresie projektowania krojów pisma i projektowania graficznego w Mediolanie i innych miejscach w północnych Włoszech. W latach 2009–2013 byłem wykładowcą typografii na Uniwersytecie w Bolzano. Obecnie mieszkam w Bolzano i Londynie.

Viktoriya Grabowska

Rodzina krojów Maria Theresia. Dotykowy alfabet w edukacji niewidomych.

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Punktem wyjścia do badań jest pismo Kleina, zaprojektowane dla osób niewidomych ponad dwieście lat temu. To dotykowe pismo było oparte na kształtach liter łacińskiego alfabetu. Ze względu na lepszą czytelność i łatwiejszą reprodukcję zostało ono zastąpione brajlem.
Choć nie stanowi konkurencji dla brajla, pismo Kleina może być bardzo przydatne w edukacji jako pomoc do nauki kształtów liter. Celem projektu jest stworzenie systemu fontów przetestowanych pod kątem potrzeb użytkowników i procesu czytania dotykiem, jak i możliwości technik reprodukcyjnych.

Viktoriya Grabowska, niezależna projektantka krojów pisma. Urodziła się w Symferopolu na Krymie, mieszka i pracuje w Poznaniu. Viktoriya angażuje się w projekty z obszaru działań projektowych i badawczych. Jej kroje często obejmują łacinę i cyrylicę. Współpracuje również z innymi projektantami i domami typograficznymi, m.in. Cornel Windlin Studio, Lineto, Darden Studio, Studio Norm (Dimitri Bruni i Manuel Krebs), Rosetta, Studio Aurèle Sack i Sorkin Type. Viktoriya jest asystentką w Pracowni Projektowania Litery Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i uczy w School of Form.

Maciej Majchrzak

Więcej informacji wkrótce

Ceni przejrzystą komunikację. Projektowanie krojów pisma i typografia zajmują znaczną część jego czasu pracy. Jest pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi też zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Współpracuje z Politański Brand Design.

Péter Bence Simon

Asynchronia form literniczych

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Będąc interdyscyplinarnym projektantem, eksperymentuję z fuzją literatury, sztuk wizualnych i designu, badając granice werbalnego znaczenia, typografii i imaginacji. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w dwóch typograficznych książkach artystycznych (Interferencje liter / Fragmenty liter) oraz w wielu zapętlonych typo-animacjach.

Nie zamierzam osądzać teorii „zwrotu ikonicznego” T. J. W. Mitchella (dominująca rola obrazu nad tekstem w erze mediów). Moje eksperymenty typograficzne mają miejsce w czasach „zapotrzebowania na informację” (M. McLuhan) i „nowych mediów” (M. Castells). Te typo-grafiki balansują na granicy tekstu i obrazu, sztuki i designu, i są w ten sposób refleksją na temat współczesnej sytuacji „wojny” (obrazu przeciwko tekstowi).

Péter Bence, Simon jest niezależnym artystą grafikiem, projektantem. Mieszka i pracuje w Budapeszcie, na Węgrzech. Jego postawa artystyczna odzwierciedla czyste i urocze elementy komunikacji wizualnej w połączeniu z wyważonym stosowaniem elementów zarówno nawiązujących do typografii, jak i graficznych. Jego doktorski projekt badawczy poprowadził go w kierunku obszaru leżącego na pograniczu literatury, sztuk wizualnych i designu. Eksperymentuje z interakcjami między obrazem a pismem (analiza stycznych punktów, mieszanie granic, re- i transkodowanie form liter), żeby uwolnić werbalne elementy od ich syntaktycznych i semantycznych relacji.

Dan Reynolds

Nowe szczegóły dotyczące pochodzenia Akzidenz-Grotesk

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Akzidenz-Grotesk, w przeciwieństwie do wielu bezszeryfowych krojów opublikowanych w ciągu ostatnich 60 lat, nie jest harmonijnie zaprojektowaną rodziną. Nie został od razu zaprojektowany w całości. W rzeczywistości składa się z wielu różnych krojów. Te podrodziny z przełomu XIX i XX wieku nie były przypisywane żadnym znanym nam projektantom. Przez długi czas krój był przedstawiany jako dzieło anonimowych rzemieślników zatrudnionych w odlewniach Bertholda w Berlinie, między innymi H. Berthold AG. W dzisiejszych czasach projektanci oczekują, że każdy krój pisma będzie powiązany z jednym źródłem – twórcą, który pracował w podobny sposób, jak oni sami. Prawdziwa historia niemal każdego wcześniejszego bezszeryfowego kroju jest dość nieuporządkowana, a ten brak przejrzystości staje na drodze do tworzenia mitów. Jak mówi autor wykładu: każdy chce dobrej historii. Skoro Akzidenz-Grotesk nie posiadał żadnej zwięzłej historii, to dwadzieścia lat temu została stworzona nieścisła opowieść dla zaspokojenia typograficznego świata. Projekt przypisano berlińskiemu rytownikowi stempli i właścicielowi odlewni, którym był Ferdinand Theinhardt. Od tego czasu historia jest powtarzana. Ta prezentacja zrekontekstualizuje historię pochodzenia kroju Akzidenz-Grotesk w świetle badań z ostatnich dwudziestu lat, w tym pracy własnej prelegenta.

Dan Reynolds urodził się w 1979 roku w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Jest absolwentem Rhode Island School of Design, gdzie studiował projektowanie graficzne. Po Studiach przeprowadził się do Niemiec, krótko uczęszczając do szkół projektowych w Wiesbaden i Offenbach. W latach 2004–2007 i 2008–2011 pracował w starym Linotype, wykorzystując przerwę na ukończenie magisterium w zakresie projektowania krojów pisma na Uniwersytecie w Reading, w Anglii. W 2009 roku Dan rozpoczął pracę jako nauczyciel projektowania z zakresu typografii na uczelniach takich jak: Uniwersytet Artystyczny w Berlinie, berlińskiej Wyższej Szkole Artystycznej Weißensee, Politechnice w Berlinie, Politechnice w Darmstadt, Uniwersytecie Artystycznym w Halle, czy Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Saarbrücken. W latach 2011–2016 Dan rozpoczął karierę jako pracownik naukowy w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Brunszwiku, gdzie otworzył też przewód doktorski. Rozprawa dotyczy relacji między niemieckimi domami typograficznymi z przełomu XIX i XX wieku a niezależnymi projektantami. Od maja 2018 roku Dan pracuje w LucasFonts.

www.typeoff.de

Victoria and Vitalina Lopukhina

Cyrylica w projektowaniu. Tradycyjne cyryliczne grafemy we współczesnym projektowaniu graficznym

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Victoria i Vitalina Lopukhiny są kaligrafkami, projektantkami graficznymi i nauczycielkami. Pracują z literami, popularyzują cyrylicę i tradycyjne pisanie ręczne we współczesnym świecie. Vitalina uczy kaligrafii w kijowskiej Akademii M. Boychuka. Biorą udział w międzynarodowych konferencjach i wystawach poświęconych kaligrafii m.in. Międzynarodowa Wystawa Kaligrafii „Typomania”, Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „PLASTER”, Międzynarodowy Festiwal Projektowania Słowa. Organizują również od 2009 r. festiwal kaligrafii i typografii „Rutenia”. Wygłosiły wspólnie ponad 80 wykładów, kursów i warsztatów w Kijowie, Lwowie, Peterburgu, Chelabińsku, Poznaniu, Mińsku i Chisinau. Victoria była prelegentką podczas Kijowskiego TEDx „Spadok maibutnioho” („Spuścizna przyszłości”) w 2018 r.
Wspólnie i oddzielnie, wykonały ponad 20 murali. Część z nich można znaleźć w Kijowie lub w Holandii. Prace i wywiady opublikowano w niemieckich, polskich i chińskich czasopismach poświęconych kaligrafii i liternictwu oraz w takich publikacjach, jak: „Hand to Type”, czy „The Complete Guide to Hand”.

Tomasz Bierkowski

Solidaryca – typografia w służbie społeczeństwa

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM

Katarzyna Roj

Więcej informacji wkrótce

Program

Piątek, 7.12

od 12.00 Rejestracja

13.30 – Otwarcie konferencji

14.00 – Riccardo Olocco „The historical sources of contemporary type design” (wykład w języku angielskim)

15.00 – Victoria i Vitalina Lopukhiny „Cyrillic in design. Old traditional Cyrillic graphemes in the modern graphic design” (wykład w języku angielskim)

16.00–16.30 Przerwa kawowa

16.30 – Viktoriya Grabowska „Maria Theresia type family. Tactile alphabet in education of blind” (wykład w języku angielskim)

17.30 – Péter Bence Simon „TYPO LAG. Desynchronosis of letterforms” (wykład w języku angielskim)

18.30 – Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

Sobota, 8.12

10.00 – Maciej Majchrzak „Distinct voices in Polish brand communication based on typography” (wykład w języku angielskim)

11.00 – Katarzyna Roj „Wanna be a type activist? How to become one in 6 steps” (wykład w języku angielskim)

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30 – Tomasz Bierkowski „Type for solidarity – typography as a social service” (wykład w języku angielskim)

13.30 – Nikola Djurek „Type and the Letters of Politics” (wykład w języku angielskim)

14.30–16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – Dan Reynolds „New details about the origins of Akzidenz-Grotesk” (wykład w języku angielskim)

17.00 – Adam Twardoch – Dyskusja z Adamem Twardochem moderowana przez Rene Wawrzkiewicza (PGDAwards) na temat: „Fonty, licencje, rynek” ENG/PL

18.00 – Zamknięcie konferencji

Rejestracja

Rejestracja jest obowiązkowa.

Obowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 150 zł (lub €37), a dla studentów (po okazaniu ważnej legitymacji przy wejściu) 100 zł (lub €25).

Prosimy o rejestrację mailową. Przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: typeforum-rejestracja@asp.wroc.pl uznawane jest za rejestrację. W mailu proszę podać swoje imię i nazwisko.

W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „opłata za udział w konferencji Wrocław Type Forum”

Istnieje możliwość wystawienia faktury. Wystawiamy fakturę na nazwisko/nazwę właściciela rachunku, z którego dokonano przelewu.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Dla płatności w PLN:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

Dla płatności w EUR:

52 1050 1575 1000 0090 3107 7788   

IBAN: PL 52 1050 1575 1000 0090 3107 7788 

BIC (SWIFT): INGBPLPW 

OŚWIADCZENIE

Rejestrując się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wiadomości zgłoszeniowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji konferencji „Wrocław Type Forum” zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. )

Miejsce

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

ul. Traugutta 19/21

Wrocław, Polska

kontakt

Organizator

Partnerzy

Konferencja jest dofinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe.

Patronat medialny

Top